CENÍK: od

za výcvik v Autoškole BULLDOG ®  s.r.o. 

Uvedené ceny obsahují výuku a výcvik dle Zákona č. 247/2000 Sb. a DPH 21%

 Vydáním   tohoto ceníku ztrácí platnost ceníky vydané před tímto datem.


SLEVY PRO STUDUJÍCÍ

Zahájení individuálního výcviku dle možností žáka, do dvou dnů od podání přihlášky k výcviku v Autoškole Bulldog, s.r.o.


OSOBNÍ
 AUTOMOBIL

skupina B - individuální výcvik
(2-3 měsíce), platba na splátky:
7.700,- Kč při zahájení výcviku23.100,- Kč

SLEVA
 pro STUDUJÍCÍ

skupina B - individuální výcvik
(2-3 měsíce), platba na splátky:
6.700,- Kč při zahájení výcviku20.100,- Kč

 

skupina B - individuální výcvik
(4-6 týdnů)

28.500,- Kč

 

skupina B - skupinový výcvik (kurz)
platba na splátky:
,- Kč při zahájení výcviku

není v nabídce ,- Kč


NÁKLADNÍ
 AUTOMOBIL

skupina C z B

25.950,- Kč


VLEKY nad 750 kg

skupina E ke skupině C

19.950,- Kč

 

skupina E ke skupině B (B96)

není v nabídce ,- Kč


ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

1) školení řidičů referentů sk.B

 

650,- Kč

osoba

2) školení řidičů z povolání do 3,5t

 

650,- Kč

osoba

3) profesní školení řidičů nad 3,5t

 

   pravidelné C, C+E, D, D+E (7 hodin)

 

1.600,- Kč

osoba

   rozšiřující C z D, D z C (45 hodin)

12.500,- Kč

osoba

   vstupní C, C+E, D, D+E (140 hodin)

29.950,- Kč

osoba


OSTATNÍ

jízdní hodina osobní automobil- doplňující nebo kondiční výcvik

700,- Kč

 

jízdní hodina nákladní automobil- doplňující nebo kondiční výcvik

2.000,- Kč

 

jízdní hodina autobus- doplňující nebo kondiční výcvik

2.500,- Kč

 

opravná zkouška (předpisy - testy)

1.000,- Kč

 

opravná zkouška (jízda)

1.000,- Kč

 

opravná zkouška (údržba)

1.000,- Kč

 

neomluvený prostoj (24hod. předem)

500,- Kč

 

storno poplatek

2.000,- Kč


 POUČENÍ PRO ZÁJEMCE O VÝCVIK V AUTOŠKOLE BULLDOG s.r.o. ®

Zápis žadatelů o výcvik v Autoškole Bulldog s.r.o.  skupin AM, A1, A, B, B+E, C, C+E, D se provádí v úředních hodinách, viz. kontakt. Uchazeč vyplní všechny potřebné údaje v přihlášce,  zaplatí zálohu na školné (popř. uhradí celou částku za výcvik najednou), budou mu vystaveny příslušné doklady (stvrzenka o zaplacení, průkazka žáka) a v případě individuálního výcviku bude uchazeči určen učební plán v rozsahu daném učební osnovou. V tomto plánu bude určen termín zahájení výcviku (do 2 dnů od podání přihlášky), termíny konzultací v jednotlivých předmětech a též předběžný termín dokončení výcviku. V případě, že se jedná o nezletilou osobu, tj. není splněna věková hranice 15-ti let, musí být žádost též potvrzena zákonným zástupcem a notářsky ověřeným podpisem zákonného zástupce.

 

všechna práva vyhrazena